De 5S-en

Dessa 5S är min mission för mitt lilla företag och de är min vision i min relation till mina hundar och de som väljer att gå något av det jag erbjuder. De är mitt fokus och anledning till det jag erbjuder. De är orsaken till att jag är där jag är idag. Mitt mål är att de ska bli det samma för dig som väljer att gå något av det jag erbjuder.

 

 • Självförtroende
  När man vet att man kan så växer man och klarar av det man behöver. Genom att klara det man behöver så blir man säker på sig själv och sin hund. Det är självförtroende. Och oberoende. En hund med självförtroende är en sann optimist och klarar svårigheter bättre.

 • Smart
  Du och din hund ska hantera situationer smart utifrån era behov och vad det specifika tillfället kräver. Din hund ska kunna tänka och lösa situationer smart och självständigt om det behövs.
  Att tänka smart är också att vara effektiv och strukturerad i de målen man satt och sin träningsplanering oavsett om du har en familjehund eller en familjehund/tävlingshund.

 

 • Stabil
  Du och din hund ska förbli stabila i alla situationer oavsett vad som händer och sker i omgivningen eller vilka moment som ska utföras. Genom att vara stabil kommer du ta rätt beslut för dig och din hund. Ni ska tillsammans ha djupa rötter som står stadigt när det blåser.

 

 • Säkerhet
  Du och din hund ska känna er säkra på er kunskap, tillsammans och var för sig. När man vet att man kan så kommer man lyckas.
  Säkerhet är också att känna sig själv och sin hund, och vid behov agera och hantera situationer utifrån det. Säkerhet är att ha kunskapen att plocka fram rätt verktyg vid rätt tillfälle.

 

 • Stark
  Du ska bli stark mentalt så du står upp för dig och din hund och gör rätt val utifrån er kunskapsbank– oavsett vad det gäller. Genom att känna din hund så ska du ta rätt beslut och inte tvivla på att du gjort rätt.
  Ska du tävla inom någon hundsport så behöver din hund vara fysiskt stark för den specifika uppgiften – för att kunna utföra det den kan utifrån sina förutsättningar och hålla sig skadefri.

 

De 5S-en kom till under en promenad med mina hundar där jag reflekterade över min tävlingsvision. Ord på S började poppa upp och jag sorterade sedan ut de 5 viktigaste orden för mig för hundägare och vad som var viktigast för mina hundar.
Jag analyserade känslor, värdegrunder och viktighet i kombination med de olika orden innan de var helt på plats och vad de betyder. De 5S-en blev en livsstil som gjorde just livet bättre för både mig och mina hundar och blev min vision inte bara för tävlingar utan för hela livet.

Deras betydelse är också något jag vill att du som köper någon av mina tjänster ska känna och förstå vikten av. Det jag erbjuder andra kommer därför vara upplagt så att de 5S-en är en del av innehållet och syftet. Därmed är de 5S-en även en mission för mig.5S Grundtanke om hundägarskap
Min grundtanke är att inte börja titta bara på grunden för hundägandet utan från början gå ett steg djupare för att nå det som är unikt med dig och din hund.

Grundkunskaperna för mig är baskunskaper som hunden behöver i sin vardag och/eller inom någon hundsport. De är kunskaper som kan utvecklas vidare om man vill vid behov. Grundkunskaperna ger dig och din hund en förståelse för uppgiften och det är den grunden som vi bygger vidare på. Du kan föreställa dig ett hus, där är grundkunskapen själva husgrunden som vi sedan sätter väggar, fönster, tak och sist inredning i. Utan en stadig husgrund kommer det bli ett svajigt hus om det blåser lite…

Men jag vill gå djupare än så. Vi kan bygga en stadig och stabil husgrund, men om vi sätter husgrunden på fel underlag, t.ex. sank mark eller berggrund, så blir det fortfarande ostabilt.
Därför är det viktigt att du som ägare har en viss kunskap och insikt innan du börjar involvera din hund för att även bygga rätt underlag till er grund.
Det betyder att de 5Sen jag strävar emot börjar med dig och gäller dig lika mycket som din hund!

Mitt mål är att lära dig som hundägare tänka ”rätt”, våga tänka nytt och ta dig tid att lära rätt.


Jag har mångt och mycket Susan Garretts pyramid som grund i min tanke i hur vi på bästa sätt lär vår hund det den behöver kunna. Din och hundens förståelse och motivation för uppgiften är absolut viktigast för att sedan bygga vidare uppåt. Att utmana sig själv och sin hund i förståelse och utveckla förståelsen är också ett av det absolut roligaste som finns. Genom förståelse för uppgiften så lägger vi också grunden till de 5S-en.

Foto Annica Nyberg